Veren sem, ker v Boga ne verjamem.

Je funkcija psihoanalize, da deluje kot destabilizator družbenih dozdevkov, s čimer obrne znani slogan

‘nemogoče je mogoče’

v

‘mogoče je nemogoče’ ?

Mi zadovoljstvo poda vera?

To mislim, ker sem veren?

Nisem veren?

Verjamem, da sem srečen?

Zadovoljen sem, saj sem veren, ker to mislim?

Nisem zadovoljen, saj sem veren? To mislim?

Sem zadovoljen, ker sem veren, saj ne mislim tega?

Zadovoljen nisem, ker sem veren? Tega ne mislim?

Zadovoljen sem, saj nisem veren, ker to mislim?

Nisem zadovoljen, saj nisem veren? Mislim to?

Sem zadovoljen, ker nisem veren, saj ne mislim tega?

Nisem zadovoljen, ker nisem veren? Tega ne mislim?

Zadovoljen sem, saj to mislim, ker sem veren?

Zadovoljen nisem, saj to mislim? Veren sem?

Zadovoljen sem, ker mislim to, saj nisem veren?

Nisem zadovoljen, ker to mislim? Nisem veren?

Sem zadovoljen, saj tega ne mislim, ker sem veren?

Zadovoljen nisem, saj ne mislim tega? Veren sem?

Zadovoljen sem, ker tega ne mislim, saj nisem veren?

Nisem zadovoljen, ker tega ne mislim? Nisem veren?

To mislim, saj sem zadovoljen, ker sem veren?

Tega ne mislim, saj sem zadovoljen? Sem veren?

To mislim, ker sem zadovoljen, saj nisem veren?

Tega ne mislim, ker sem zadovoljen? Nisem veren?

Mislim to, saj nisem zadovoljen, ker sem veren?

Tega ne mislim, saj nisem zadovoljen? Veren sem?

To mislim, ker nisem zadovoljen, saj nisem veren?

Ne mislim tega, ker nisem zadovoljen? Nisem veren?

Sem veren, saj sem zadovoljen, ker to mislim?

Nisem veren, ampak zadovoljen? To mislim?

Veren sem, saj sem zadovoljen, ker tega ne mislim?

Nisem veren, temveč zadovoljen? Ne mislim tega?

Sem veren, saj nisem zadovoljen, ker to mislim?

Nisem veren, saj nisem zadovoljen? To mislim?

Veren sem, ker nisem zadovoljen, saj ne mislim tega?

Nisem veren, ker nisem zadovoljen? Tega ne mislim?

Veren sem, saj to mislim?

To mislim, ker nisem veren?

Nisem veren, saj to mislim?

Tega ne mislim, ker nisem veren?

Veren sem, saj tega ne mislim?

To mislim, ker sem veren?

Nisem veren, saj tega ne mislim?

Tega ne mislim, ker sem veren?

Zakaj mislim, da sem veren?

Saj sem zadovoljen?

Zakaj mislim, da sem zadovoljen?

Ker sem veren?

Mislim torej, da sem veren, saj mislim, da sem zadovoljen?

Tedaj ne mislim, da sem veren, ker mislim, da sem zadovoljen?

Mislim takrat, da sem veren, saj mislim, da nisem zadovoljen?

Ne mislim, da sem veren, ker torej mislim, da nisem zadovoljen?

Mislim, da sem veren, saj tedaj ne mislim, da sem zadovoljen?

Ne mislim, da sem veren, ker takrat ne mislim, da sem zadovoljen?

Mislim, da sem veren, saj ne mislim, da torej nisem zadovoljen?

Ne mislim, da sem veren, ker ne mislim, da nisem tedaj zadovoljen?

Mislim, da nisem veren, saj mislim, da sem takrat zadovoljen?

Ne mislim torej, da nisem veren, ker mislim, da sem zadovoljen?

Takrat mislim, da nisem veren, saj sem zadovoljen – da mislim?

Ne mislim, da torej nisem veren, ker sem zadovoljen, da mislim?

Mislim da sem zadovoljen, saj tedaj ne mislim, da sem zadovoljen?

Ne mislim da sem zadovoljen, ker ne mislim takrat, da sem zadovoljen?

Mislim da sem zadovoljen, saj mislim, da sem torej zadovoljen?

Ne mislim da sem zadovoljen, ker tedaj mislim, da sem zadovoljen?

Mislim, da sem veren, saj mislim, da sem veren?

Ne mislim, da sem veren, ker mislim, da sem veren?

Mislim, da sem veren, saj ne mislim, da sem veren?

Ne mislim, da sem veren, ker ne mislim, da sem veren?

Mislim, da sem veren, saj mislim, da nisem veren?

Ne mislim, da sem veren, ker mislim, da nisem veren?

Mislim da sem zadovoljen, saj ne mislim, da sem veren?

Ne mislim da sem zadovoljen, ker ne mislim, da sem veren?

Mislim da sem zadovoljen, saj mislim, da sem veren?

Ne mislim da sem zadovoljen, ker mislim, da sem veren?

Da sem zadovoljen, vem?

Saj mislim, da sem veren?

Ker vem, da sem veren?

Saj mislim, da se zadovoljen?

Da sem zadovoljen, vem, ker to verjamem?

Sem veren, saj verjamem, da sem zadovoljen?

Če verjamem, vem?

Ker vem, saj tako mislim?

Vem, da sem zadovoljen?

Tega ne vem, ker tako mislim?

Vem, da sem veren?

Saj sem zadovoljen?

Tako ne mislim?

Tega ne vem?

Če tako mislim, ne vem, ker vem, saj tako verjamem?

Torej tako mislim, da verjamem, ker ne vem?

Tedaj tako verjamem, da mislim, saj ne vem?

Kako naj vem, če ne mislim, da verjamem?

Če ne verjamem, da mislim, kako naj vem?

Če tako verjamem, ne vem, ker vem, saj tako mislim?

Mislim tako, ker tako verjamem?

Tako verjamem, saj tako mislim?

Če torej mislim, tedaj verjamem?

Ne vem, ker vem?

Če takrat verjamem, torej mislim?

Ne vem, saj vem?

Ne vem, ker vem, saj mislim, ker verjamem, saj verjamem, ker mislim?

Ne vem, saj vem, ker verjamem, saj mislim, ker mislim, saj verjamem?

Ne vem, ker vem, saj mislim, ker ne vem, saj ne vem, ker mislim?

Ne vem, saj vem, ker ne vem, saj mislim, ker mislim, saj ne vem?

Ne vem, ker vem?

Saj mislim, ker ne vem?

Ne vem, saj vem?

Ker ne vem, saj mislim?

Mislim, ker ne vem, ali ne vem, saj mislim?

Kaj mislim, če ne vem?

Kar vem?

Kaj ne vem, če mislim?

Kar vem?

Ne vem, ker vem, saj mislim?

Vem, ker ne vem, saj mislim?

Mislim, ker verjamem?

Verjamem, saj mislim?

Ne vem, ker vem, saj verjamem?

Vem, ker ne vem, saj mislim?

Ne vem, ker vem, saj mislim?

Vem, ker ne vem, saj verjamem?

Ne vem, ker vem, saj verjamem, ker vem, saj ne vem, ker verjamem?

Vem, saj ne vem, ker verjamem, saj ne vem, ker vem, saj verjamem?

Tako mislim?

Da verjamem isto in enako ter enako in isto?

Če verjamem isto, »verjamem« ?

Če »verjamem« enako, verjamem?

Mislim »isto« ter enako in »enako« ter isto?

Ne vem, ker vem, saj mislim, ker vem, saj ne vem, ker mislim?

Vem, saj ne vem, ker mislim, saj ne vem, ker vem, saj mislim?

Tako verjamem?

Tako mislim, ker »verjamem«, saj tako verjamem, ker »mislim« ?

Verjamem, da mislim?

Enako in isto ter isto in enako?

Če mislim enako, »mislim« ?

Če »mislim« isto, mislim?

Verjamem »enako« ter isto in »isto« ter enako?

Tako mislim?

Tako verjamem, saj »mislim«, ker tako mislim, saj »verjamem« ?

Tako mislim, ker tako verjamem?

Saj tako »mislim«, ker tako mislim, saj »verjamem« ?

Tako verjamem, ker tako mislim?

Saj tako »verjamem«, ker tako verjamem, saj »mislim« ?

Mislim isto in enako ter enako in isto?

Ker ne mislim, temveč »mislim«, saj verjamem?

Verjamem enako ter isto in isto ter enako?

Ker ne verjamem, temveč »verjamem«, saj mislim?

Če mislim, ne verjamem, ker »mislim« ?

Če verjamem, ne mislim, saj »verjamem« ?

Mislim isto in enako ter enako in isto, ne pa enako ter isto in isto ter enako?

Verjamem enako in isto ter isto in enako, toda ne isto ter enako in enako ter isto?

Če mislim, »mislim« ?

Ne verjamem enako in isto ter isto in enako?

Če verjamem, »verjamem« ?

Ne mislim isto ter enako in enako ter isto?

Če mislim, mislim isto in enako ter enako in isto, ker verjamem?

Če verjamem, verjamem enako ter isto in isto ter enako, saj mislim?

Mislim isto kot verjamem, ker verjamem enako kot mislim?

Verjamem isto kot mislim, saj mislim enako kot verjamem?

Če misli »verjamem«, ker »mislim« ?

Če verjamem, »mislim«, saj »verjamem« ?

Kaj mislim, če »mislim« ?

Ne verjamem enako in isto ter isto in enako, ker »verjamem«, saj ne mislim?

Ker »mislim« isto ter enako in enako ter isto?

Kaj torej verjamem, če »verjamem« ?

Ne mislim isto in enako ter enako in isto, saj »mislim«, ker ne verjamem?

Saj »verjamem« enako ter isto in isto ter enako?

Nisem isti?

Ne, enak?

Enak sem, ker sem isti?

Eksistiram in bivam, saj ne bivam, če ne eksistiram?

Bivam ter eksistiram, ker ne eksistiram, če ne bivam?

Sem veren?

Saj mislim, da »»ne vidim«« ‘Predmeta’ ?

[ Vem, ker vidim?

Vidim, saj vem?

Gledam s prostim očesom: vidim, ker ne vem, kaj gledam?

To gledam in vidim, saj vem?

To gledam ter vem, ker vidim?

Tudi z daljnogledom gledam in vidim, saj vem, kaj gledam?

Vidim, ker vem, saj vidim?

Vem, ker vidim, saj vem?

Vidim, ker vidim, saj vem?

Vem, ker vem, saj vidim?

Pogledam brez daljnogleda ter vem, kaj gledam?

Vidim, česar ne vidim?

Vidim, kar vem?

S prostim očesom vidim, kar vidim z daljnogledom, ker tedaj vem, kaj vidim?

Z golim očesom ne gledam z daljnogledom: ne vidim, kar vidim, temveč vidim, saj vem?

Najprej gledam in vidim ter ne vem?

Nato vem, kaj gledam?

Vidim, saj ne vidim?

Kaj gledam, če vidim, kar ne vidim?

Česar ne vem, ker gledam isto?

Saj ne vidim, kar vidim, ampak vidim, kar vem, ker gledam enako?

Gledam isto, saj gledam enako?

Gledam enako, ker gledam isto?

Vidim, saj vem?

Vem, ker vidim?

Lahko vidim, česar ne vidim, saj ne vem, kaj vidim?

Vidim, česar ne vidim, ker gledam isto, saj ne vem, kaj vidim?

Lahko vem, česar ne vem, ker ne vidim, kaj vem?

Vem, česar ne vem, saj gledam enako, ker ne vidim, kaj vem?

Kaj vidim, če gledam isto, saj gledam enako?

Če gledam enako, ker gledam isto, kaj vidim?

Vem, saj vidim, ker ne vidim, saj to vidim?

Vidim, ker vem, saj ne vem, ker to vem?

Eksistiram, saj sem prestopil mejo, ker sem enak?

Prešel sem mejo, saj sem isti, ker bivam?

Je meja prestopna, saj ni prehodna?

Prehodna je, ker ni prestopna?

Eksistira in biva?

Nima druge strani, saj je ni?

Ima samo eno stran, ker biva ter eksistira?

Na drugi strani sem enak: eksistenca je bivanje?

Bivanje je eksistenca: na prvi strani sem isti?

Enak sem, saj sem isti, ker bivam, saj eksistiram?

Isti sem, ker sem enak, saj eksistiram, ker bivam?

Vmes je meja, ki je ni?

Ni je vmes, saj je?

Eksistiram in bivam, ker me ni?

Meja je?

Nočem je preiti?

Sem, saj bivam ter eksistiram?

Hočem prestopiti mejo, ker je ni?

Če nočem, je, če hočem, ni?

Je v prazni spremenljivki prehodna meja, ki ni prestopna?

Ima obe strani?

Biva in eksistira, saj je ni?

Ima le eno stran?

Prva stran je druga, ker meja biva?

Druga stran je prva, saj meja eksistira?

Spremenljivka biva?

Ne, v njej je meja?

Spremenljivka eksistira?

Ne, biva?

Ni v njej ničesar?

Meja, ki ima obe strani, ker je ni?

Meja, ki ima le eno stran?

Ta je na drugi strani?

Na prvi?

Ne, na eni?

Na drugi?

Da, na prvi?

Spremenljivka biva ter eksistira, saj ni v njej ničesar?

Mimo mene, ki sem isti in enak?

Eksistiram ter bivam, saj sem v spremenljivki?

Ker je ni?

Če spremenljivka je, sem v njej enak, saj je ni?

Če spremenljivke ni?

Sem v njej isti, ker me ni?

Če spremenljivka je, saj je ni?

Sem v njej enak in isti, ker ni prazna?

Kaj je v spremenljivki, ki je prazna?

Ničesar?

Je enaka?

V njej sem isti?

Ni v njej ničesar, saj je ista?

Eksistiram ter bivam, ne pa bivam in eksistiram, ker »sem« v spremenljivki?

V “njej” bivam ter eksistiram, ne pa eksistiram in bivam?]

Da je Temelj ‘Predmet’ ?

Tega ne verjamem?

Ne vem tega, saj sem srečen?

Ker verjamem, saj mislim?

Ne verjamem, ker »mislim«, saj »»ne vidim«« ?

Vem, ker ne verjamem?

Vem, saj verjamem, ker ne vem?

Imam argumente?

Zaradi ‘Predmeta’, ki ga »»ne vidim«« ?

Nisem veren, saj sem zadovoljen?

Ker mislim, da sem veren?

‘Predmeta’ »…nimam…« ?

Da ga »»ne vidim«« , mislim, saj »verjamem«, ker ne mislim?

»…Imam…« Temelj, ki je ‘Predmet’ ?

Saj »»ne vidim«« Temelja, ker nisem srečen?

Imam argumente?

Tega ne mislim?

Tako mislim, saj ne vem, ker »»ne vidim«« , saj sem srečen?

Tudi plankar?

Ta ne vidi ‘Predmeta’ ?

Nikoli ne pride do ‘predmeta’, ki ga »»ne vidi«« ?

Tudi sam »»ne vidim«« ‘Predmeta’, ker dosežem konec?

Saj ne vidim ‘predmeta’ ?

Se Plankar tako zmoti, da ima vedno prav?

Imam prav, ker se tako zmotim?

Ne verjamem plankarju?

Absurd je v temle: plankar misli, da je kruh resničen?

Verjamem, da je kruh na koncu regresa brez začetka?

Tam ni ničesar?

Verjamem v resnico: v tem je paradoks?

Je plankar srečen?

Ve, saj ne verjame?

Srečen sem?

Verjamem, ker ne vem?

Argument plankarja: verjame, saj je absurdno?

Prav imam?

Ker sem se tako zmotil, saj ne verjamem v absurd?

Plankar ne misli, da kruh ni resničen – ker ne verjame v paradoks?

Misli, da verjame v paradoks, saj umre od kruha?

Je zanj resnica (ker to verjame), da nikoli ne pride do resnice?

Tudi sam verjamem v paradoks, saj nisem plankar?

Resnica je na začetku, ki nima konca, ter na koncu brez začetka?

Tako mislim, ker verjamem?

Tako verjamem, saj mislim?

Vem, ker verjamem, saj verjamem, ker ne vem?

Mislim, saj vem, ker ne vem?

Saj vem, ker ne vem, saj mislim?

Mislim, ker mislim, saj vem, ker ne vem?

Plankar ne verjame, da je resnica kruh, saj umre od kruha, nikoli od resnice?

Ni resnica, da regres nima konca, ker plankar »»ne vidi«« ‘predmeta’ ?

Tako verjame, saj nima Temelja?

Napredek: ne potuje nikamor, ker ne stoji na mestu, saj prestopa mejo, ki ni prehodna?

Je resnica onstran meje, kjer je kruh?

Meja nima druge strani: tam je ‘predmet’ ?

‘Tam’ ni ničesar, mimo ‘Predmeta’, ker je resnica onstran?

Temelj je kruh, saj sem pretopil ‘mejo’ ?

Plankar umre od kruha?

Smrt postavi na stran?

Ker je pot do resnice sama resnica, ki nima ne konca ne kraja?

Tam sta ‘Predmet’, ki je Temelj, in Temelj, ki je ‘Predmet’ ?

Umrem od smrti, ne pa od kruha?

Ne verjamem v absurd, saj sem nesmrten?

                                                                                               Damjan Ograjenšek, filozof

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja