Teoremi matematike predpostavljajo matematične objekte?

». . . kje cveti na nebu čista, daljna, sama, Severnica . . .«

Gregor Strniša

Matematika je resnična, če ima realne predmete, ne pa, če ima resnične objekte?

Takrat je realna?

Je matematika realna, ker so njeni objekti resnični, saj je realna, ker nima resničnih objektov, ampak realne predmete?

Kaj manjka resnični matematiki, če je realna?

Kaj manjka realni matematiki, ki je resnična?

Prvi ničesar, saj je realna?

Tudi druga je realna, ker je resnična?

Resnična matematika je realna, saj ima predmete, ki so objekti?

Realna matematika je resnična, ker ima objekte, ki so predmeti?

Nobeni ničesar ne manjka: resnična matematika je obsojena na realnost, realna pa na resničnost?

Je prva svobodna, saj ne more iz bunkerja, kjer nima objektov, ker ni realna?

Druga pa je realna, saj ima resnične objekte, ker je svobodna: ne more iz bunkerja, kjer nima predmetov?

Matematika ni obsojena na svobodo, saj je resnična?

Obsojena je na resničnost, ker je realna, saj je svobodna?

Če je resnična, je realna?

Zaprta je v bunkerju, ker je svobodna?

Če ni realna, je svobodna?

Ne more iz bunkerja, saj ni resnična?

Če je resnična, ima realne predmete: zaprta je v svobodnem bunkerju, kjer je realna, ker premore resnične objekte?

Če je realna, je svobodna, saj je resnična?

Tako je obsojena, ker ne more iz bunkerja, kjer ne premore resničnih objektov?

Nima pa realnih predmetov, saj je resnična, ker je realna?

Zaprta je v bunkerju, saj je svobodna: ima predmete, ki so resnični, in objekte, ki niso resnični?

So njeni teoremi realni?

Da, resnični?

Niso resnični?

Ne, realni?

Matematika je svobodna natanko takrat, ko njeni teoremi niso realni, ker so resnični?

Natančno tedaj je obsojena na svobodo?

Svobodna je, saj je realna, ni pa resnična, ker ima resnične objekte, ki so predmeti, ter realne predmete, ki so objekti?

Ni pa realna, saj je svobodna, ker je resnična?

Ista je, saj je svobodna, ker je enaka?

Enaka je, saj je ista, ni pa enaka, ker ni svobodna?

Je predmet objekt, saj je limita realna, ker nikoli ne prispem do predmeta?

Objekt dosežem s predmetom, če je realna limita resnična?

Se ne bližam objektu brez konca in kraja, to pa s predmetom?

Tega dosežem z limito, saj prispem do objekta?

Če je limita resnična, ker ni »resnična«, saj »je« realna?

Do kod pridem s predmetom, če prispem do objekta?

Do »objekta«, toda ne do objekta?

To pa z istim predmetom, ki je enak?

Z enakim, ki je na koncu isti, ker štejem brez konca?

Kaj je na začetku, če štejem brez začetka?

Ničesar, mimo objekta?

Tudi ta ni isti, saj ni enak: spremenljivka tudi na koncu nima začetka?

Resničnost je realna, ker teoremi matematike predpostavijo matematične objekte?

Realnost ni resnična, saj prazna spremenljivka ni prazna?

Prazna spremenljivka je realna, ker ni prazna?

Realnost je resnična, saj teoremi matematike predpostavijo matematične predmete?

Matematika je prazna, ker v matematični spremenljivki ni matematičnega objekta?

Teoremi matematike predpostavijo matematične predmete, saj matematika ni prazna?

Prazna je matematična spremenljivka, ker matematika nima objektov, marveč predmete?

Prazna je matematika, ne pa matematična spremenljivka, ki nima ne začetka ne konca?

Damjan Ograjenšek, filozof

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja