Odločitev 4

Ne hrast ne hrošč človeka ne pozna, človek ni krona sveta.

                                                                                                          Gregor Strniša

Matematika se v svoji matematični spretnosti ne razlikujeta?

Nebistveno.

Sta specialista.

‘Predmet’ »…imata…« ?

Nista se tako odločila?

Temelj je ‘Predmet’ ?

‘Predmet’ je Temelj?

Ne vem, kaj je Temelj?

Kako vem, da je ‘Predmet’ ?

Kako vem, da je Temelj?

Ne vem, kaj je ‘Predmet’ ?

Temelja ni?

Ne obstaja ne ne obstaja?

Je ‘Predmet’ ?

Ne ne obstaja ne obstaja?

Temelja ni, ker je?

‘Predmet’ je, saj ga ni?

Temelj je ‘Predmet’, ta pa Temelj (‘Predmet’ je Temelj, ta pa ‘Predmet’)?

Temelja »…nimam…« , ker »…imam…« ‘Predmet’ ?

»…Nimam…« ‘Predmeta’, saj »…imam…« Temelj?

Nobenega »…nimam…« ?

Razen ‘Predmeta’ in Temelja?

Oba »…imam…« , ker ne obstajata ne ne obstajata?

Temelja ni, saj je?

‘Predmet’ je, ker ga ni?

Temelja je, saj ni ‘Predmet’ ?

‘Predmet’ je, ker »je« ‘Predmet’ ?

Je Temelj?

Ne ne obstaja ne obstaja?

Temelj ne obstaja ne ne obstaja, saj ni »Temelj« ?

»Ni« ‘Predmet’, ker je Temelj.

     Matematik se odloči za matematiko, saj se spomni?

    Česa?

     Kar ustvari?

    To se spomni?

     Ne, ustvari?

    Tako se spomni?

     Ustvari, ker ustvari?

     Ničesar se ne spomni?

     Spomni se, saj ustvari?

     Ničesar ne ustvari?

     Ne ve, kaj se spomni?

     Ustvari?

     Spomni se, ker ustvari?

     Ne ve, kaj ustvari?

     Dobro mu gre matematika?

     Kako se torej spomni?

     Tako, da ustvari?

     Ustvari tako, da se spomni?

     Lahko kaj ustvari, če se ničesar ne spomni?

     Se lahko česa spomni, če ničesar ne ustvari?

     Je objektivno realen?

     Objektivna realnost je zunaj zavesti?

     Jo matematik ustvari?

     Spomni se je?

     Ustvari?

     Zadnji člen je n + 1 ?

     Je čudno, da se ne odloči za ‘Predmet’ ?

Ničesar ni onstran zavesti?

Temelj?

Ta je ‘Predmet’ ?

Se ne odločim za matematiko?

Spomnim se Temelja?

Ustvarim ‘Predmet’ ?

Mi ničesar ne manjka?

Manjka mi Temelj?

Spomnim se ‘Predmeta’, saj ustvarim Temelj?

Meja moje zavesti nima zunanjega roba?

Tam je ‘Predmet’ ?

‘Predmet’ je Temelj?

Je meja zunanja?

Ni onstran ničesar?

To vem, ker je prestopna?

Nikoli je ne preidem?

Ni prehodna?

Prestopam jo neprestano?

Je meja notranja ‘meja’ ?

Je ‘meja’ zunanja meja?

Matematik se ne odloči za ‘Predmet’ ?

Ne prestopi ‘meje’ ?

Ne ve, da ima mejo, saj nima ‘meje’ ?

Ne ve, da ima ‘mejo’, ker nima meje?

Meje ne prestopi?

Temelja ni?

Ničesar ni zunaj zavesti razen ‘Predmeta’ ?

Onstran zavesti je Temelj?

Tam ni ničesar?

     Je lahko znanstvenik veren?

     Se odloči za znanost, saj je religiozen?

     Kristjan, budist, musliman, . . . niso verni?

     Odločijo se za dogmo?

     So religiozni?

     Kot tak znanstvenik ni kristjan, . . . , ker ni dogmatik?

     Ni dogmatik, saj je teoretik, ker ni filozof?

      Ta je teoretik, saj ni dogmatik, ker ni znanstvenik?

     Je znanstvenik kot tak človek?

     Le človek je lahko znanstvenik kot znanstvenik?

     Znanstvenik kot tak ni dogmatik?

     Je lahko znanstvenik kot znanstvenik samo religiozen človek?

     Znanstvenik kot tak je lahko kristjan?

     Nima ‘Predmeta’ ?

     More biti znanstvenik (kot znanstvenik), kdor »…ima…« Temelj?

     Če »…nima…« ‘Predmeta’, je humanist?

     Gre mu za Človeka, ne za ljudi?

Zakaj ne sedim v restavraciji?

Nimam časa, saj se ukvarjam s Temeljem?

Ta je onstran zavesti, kjer je ‘Predmet’ ?

Na drugi strani zavesti je Temelj?

Onstran ‘meje’ je ‘Predmet’ ?

Meja nima zunanjega roba?

Na drugi strani meje je Temelj, ker ‘meja’ nima onstranega roba.

Je meja ‘meja’ ?

‘Meja’ je meja ?

Na zunanjem robu meje je ‘meja’ : meja ima samo notranji breg?

‘Meja’ ima le notranji rob: na onstranem bregu ‘meje’ je meja?

Nikoli ne prestopim ‘meje’, če ne preidem meje?

Nikoli ne preidem meje, če ne prestopim ‘meje’ ?

Ni meje, ne ‘meje’ ?

Je meja prehodna?

Na drug strani ‘meje’ je ‘Predmeta’ ?

Je ‘meja’ prestopna?

Na drugi strani meje je ‘predmet’ ?

     V žepu »…nimam…« ničesar, saj sem svoboden?

     Ne smem v restavracijo?

     Tako sem obsojen?

     V restavraciji sem heteronomen?

     Sem svoboden, ker nimam Prihodnosti?

     Nisem avtonomen, če nisem na svobodo obsojen?

     Nisem obsojen, saj nimam Bodočnosti?

     Nisem heteronomen?

     Ne morem iz restavracije, ker sem svoboden?

     Svoboden sem, saj ne smem v restavracijo?

      Sem avtonomen?

Je filozof lahko znanstvenik kot tak?

Je veren človek.

Morejo biti filozofi ateist, kristjan, . . . ?

So religiozni.

Filozof je veren, ker ne verjame v Boga?

Ateist ne verjame v Boga, saj ni filozof?

Je religiozen, ker ni kristjan, . . . ?

Je filozof veren, saj nima Boga?

Verjame v ‘Predmet’ ?

Ateist nima Temelja?

Ima Boga, ker vanj ne verjame?

Kristjan je religiozen kot ateist, saj ni filozof?

Verjame v Boga, ker ga ima?

Filozof ni kristjan, ne marksist, . . . ?

Ne more biti znanstvenik kot znanstvenik?

Je avtonomen?

Znanstvenik kot tak ni človek?

Ne more biti filozof?

Marksist ni človek?

Je človek, saj je religiozen?

Filozof je človek, ker je veren?

Matematik se ne odloči za ‘Predmet’ ?

Filozof se ne odloči za temelj?

      Komu zvoni?

     Meni, saj nisem mučenec?

     Kristjanu, ki ni marksist?

     Marksistu, ki je ateist?

     Ateist ter kristjan sta dogmatika?

     Zvoni filozofu?

     Ne smeje se eksistenci?

     Ta je bivanje?

     Ne bivanju, ki je eksistenca?

     Smeje se mučencu?

     Šale so smešne, ker so resnične?

     Mučenec nima Temelja?

          Kaj naj odgovorim Kantu?

          Kaj je človek?

          Za kar se odloči?

          To ve?

          Tako verjame?

          To verjame?

          Tako ve?

          Odloči se, saj se spomni?

          Spomni se, ker se odloči?

                                         Damjan Ograjenšek, filozof

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja