Na sledi mavrice

Če prostor in čas nista deljiva v neskončnost, hitri Ahil vedno ujame počasno želvo?

Tudi v resničnem svetu, kjer sta čas ter prostor razdeljena na enote, vselej prispem na drugo stran sobe?

Svet, kjer bistri tekač vedno prehiti neumnega plazilca, ni realen?

Resničen je, ker v njem prostor in čas nista razdeljena na enote?

Tudi svet, kjer prečkam sobo, je resničen, saj v njem čas ter prostor nista deljiva v neskončnost?

Če sta oba svetova resnična, kateri je realen?

Oba sta realna, kateri pa je resničen?

Če je realen, je resničen?

Če je resničen, ni realen?

Kateri je resničen, ker ni realen?

Kateri je realen, saj ni resničen?

Isti, ki ni enak?

Tisti, ki biva, ne pa eksistira?

Realni svet je en sam, ker je isti, saj je enak, ker ni resničen?

Tudi resnični svet je samo eden, saj biva, ker eksistira, saj ni realen?

Realni svet ni realen, ker je resničen?

Je realni svet samo eden, saj je resnični svet, ki ni resničen?

Svet je en sam?

Če je realen, ni resničen, ker je realen?

Svet je resničen?

Eden je realen, drugi pa ne?

Svet ni samo eden?

Če je resničen, ni realen, saj je resničen?

Je realen, ker je samo resničen?

Drugi svet ni resničen?

Meja v realnem svetu je med resničnim in realnim?

V resničnem svetu je med realnim ter nerealnim?

Meje v resničnem svetu ni med realnim in resničnim, v realnem pa je med resničnim ter neresničnim?

Isti realni svet, ki je resničen (saj je realen), je enak resničnemu svetu, ki je realen (ker ni realen)?

Isti resnični svet (je realen, saj ni realen) je enak kot realni svet, le da je ta resničen (ker je realen)?

Isti realni svet je enak kot resnični svet, ki je realen, saj je resničen?

Ta je enak, ker je isti?

Ni isti, saj je enak kot realni svet?

Le da je realni svet (ki je resničen, ker je resnični svet) isti kot enaki realni svet (ki je resničen, saj ni resničen)?

Ker je zadnji (realni svet, ki je enak) isti kot prvi (resnični svet, ki je realen, saj je resničen), ker je enak?

Realni svet ni resničen, resnični svet pa je realen?

Isti svet je enak, saj ni enak, marveč je isti?

Enak je enak, ker ni isti?

Isti ni isti, saj ni enak?

Je isti enak, enak pa je »isti« ?

Ni enak tudi isti, ker je »tisti« ?

Enak?

»Da«, isti?

Isti ni enak, saj ni isti?

Realni svet je isti kot resnični svet, ki je enak?

Zadnji je realen, ker ni realen, prvi pa je resničen, saj ni resničen?

Resnični svet ni enak, temveč je isti, realni svet pa je isti, ker ni isti?

Sta realni in nerealni svet realni svet, ki je resničen, saj je resnični svet realen ter resničen?

Ker je realni svet (ki je resničen) realen in nerealen?

Kateri je isti?

Enak, ki je isti, saj ni enak?

Enak, ki »ni« enak, ker je isti?

Je enak isti, isti pa tisti?

Ni isti enak, ta pa ni tisti?

Tisti je isti, ni pa enak?

Ta pa je tisti, ta pa ni »tisti« ? 

Ta ni tisti, saj ta »ni« tisti?

Svet je en sam, ker je resničen?

Tudi realni svet je samo eden, saj ni resničen?

Svet ni en sam, ker je realen, resnični svet pa je samo eden, saj ni realen?

Svet je resničen, ker je realen?

Svet je realen, saj je resničen?

Matematični svet ni realen?

Resnični svet ni matematičen?

Matematični svet je resničen, ni pa realen?

Tudi realni svet je matematičen, ni pa resničen?

Škandal matematike?

Njen svet ni razdeljen z mejo, ker je en sam?

Na eni strani matematika ni realna, na drugi pa je resnična?

Kateri svet je realen?

Samo eden, saj je resničen?

Tudi ta je en sam: matematika je realna?

V katerem svetu znani Grk ujame neznano želvo, neznani pa znano?

V matematičnem, če je ta svet resničen?

Ne prečkam sobe v resničnem svetu, le da tam matematika ni realna?

Prečkam sobo v realnem svetu, kjer matematika ni resnična?

To je svet matematike, ker je ta svet realen?

Je meja v matematiki v resničnem ali v realnem svetu ali v realnem ali v resničnem?

Matematika je resnična v obeh, saj je svet samo eden?

Tam je matematika realna?

V resničnem svetu, ki je en sam, ker je v njem matematika ista, saj je enaka?

Realna je na tej strani meje, kjer eksistira, biva pa na drugi strani, kjer je resnična?

Meje ni, ker biva ter eksistira, saj je prestopna, ker ni prehodna?

Je svet samo eden?

Druge strani nima, saj ga deli meja?

Škandal matematike ni ta, da do realnega sveta matematike pridem z resnično matematiko, do resničnega pa z realno?

Matematični svet je resničen, saj je en sam, ker je realen?

Tudi ta je resničen, saj ni realen, ker je realen?

Na drugi strani meje, ki nima druge strani?

V svetu ni meje?

Biva in eksistira v resničnem svetu, ki je samo eden, saj je realen?

V realnem svetu, ki je resničen, ker je en sam, meja eksistira, saj biva?

Na drugi strani meje (ki ima samo rob) ni brega?

Če stopim na breg, stopim na rob?

Bregova sta dva?

Je meja prestopna, ker ni prestopna?

Meja ni prehodna, saj je prestopna?

Je prehodna, ker ni prestopna?

Meja ni prehodna, saj ni prehodna?

Kaj je na robu meje, če meja nima nobenega roba?

Breg?

Ta je na prvi strani, na drugi pa rob?

Meja ima en sam breg?

Ene strani nima?

Tam je rob, na drugi pa breg?

Svet roba ni samo eden, ker je ‘tam’ breg?

Breg pa je rob v samo ‘enem’ svetu (z eno samo stranjo, saj sta tam dve)?

Med njima je meja, ker je svet sam?

Meja biva ter eksistira, saj je prestopna, ni pa prehodna?

Eksistira v prehodnem svetu, ki ni prestopen, biva pa v prestopnem svetu, ki ni prehoden?

Meje med njima ni, ker eksistira, saj biva?

V prestopnem svetu tako, da svet ni prestopen, marveč prehoden?

V prehodnem svetu tako, da svet ni prehoden, temveč prestopen?

Svet nima dvojine?

Enak je, ker je isti, saj je edninski, ker eksistira in biva?

Svetova sta dva?

Meja v njima biva ter eksistira? 

Svet ni en sam?

Eden je isti, saj v njem meje ni, ker drugega ni?

Ateist torej »ni« kristjan, saj ne verjame v Boga?

Kristjan verjame v Boga, ker »ni« ateist?

Poveže ju Bog?

Ateist je religiozen, saj nečesa ne ve, ker ne verjame kristjanu?

Kristjan ni veren, saj ne verjame ateistu, ker ne ve, da je religiozen, saj »je« ateist?

Tudi ateist ni veren, ker je Bog, saj »ni« kristjan? 

Tega ateist ne ve, ker je isti?

Česa torej ne ve enaki kristjan, ki je religiozen?

Da je isti?

Oba sta enaka, eden pa ni isti?

Sta oba ista?

Ateist ni kristjan, ta pa ni ateist?

Nisem kristjan, ne ateist, saj nisem religiozen?

Sem veren?

V Boga ne verjamem, ker ne živim le od kruha?

Nisem kristjan, ki verjame, saj je absurdno?

Nisem ateist, ki ve, ker ne verjame?

Prvi dobi kruh v nebesih, saj je Kristus hodil po vodi?

Drugi je smrt postavil na stran?

Napreduje po srednji poti, ker ne ve, kaj je smrt?

Umrl bo jutri, nikoli pa danes, saj se ničemur ne čudi?

Možgani v kadi (sodobni nadomestek Descartesovega zlega duha) niso potrebni, ker se kratko in malo rodi (kot Afrodita iz morske pene)?

Ura teče, bliža se čas?

Kliče me Prihodnost, saj me zanima filozofija, ker ne grem po srednji poti!

Srečno.

                Damjan Ograjenšek, filozof 

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja