Humanizem: ne gre za ljudi, gre za človeka.

Ne boj se in ne sovraži.

                          Dhan Gopal Mukerdži, Mladost v džungli                      

Eno je, če pravim, kar rečem?

Drugo, če rečem, kar pravim?

Ni isto enako in isto, ker ni enako?

Ni enako isto ter enako, saj ni isto?

Če je enako, ni isto?

Če je isto, ni enako?

Če je enako je isto, ker ni enako?

Če je isto je enako, saj ni isto?

Je nasprotje med eksistenco in bivanjem ter bivanjem in eksistenco le logična opozicija?

Ni bivanje eksistenca, ki je bivanje, ker ni eksistenca?

Ni eksistenca bivanje, saj je eksistenca, ker ni bivanje?

Če je eksistenca, ni bivanje?

Če je bivanje, ni eksistenca?

Če je eksistenca, je bivanje, saj ni eksistenca?

Če je bivanje, je eksistenca, ker ni bivanje?

Bivanje je, saj ni eksistence?

Ta je, ker ni bivanja?

Bivanje je, saj je ‘bivanje’ ?

Ni eksistence, ker je bivanje?

Bivanje je bivanje, saj je ‘bivanje’ ?

To je eksistenca, ker je bivanje eksistenca?

Eksistenca je eksistenca, saj je ‘eksistenca’ ?

Ta je bivanje, ker je eksistenca bivanje?

Bivanje je eksistenca, saj je eksistenca, ker je ‘bivanje’ ?

Eksistenca je bivanje, saj je bivanje, ker je ‘eksistenca’ ?

‘Bivanje’ je ‘eksistenca’, saj je bivanje eksistenca, ker je eksistenca bivanje?

‘Bivanje’ je ‘eksistenca’, saj bivanje ni eksistenca, ker je eksistenca bivanje?

‘Bivanje’ je ‘eksistenca’, saj je bivanje eksistenca, ker eksistenca ni bivanje?

‘Bivanje’ je ‘eksistenca’, saj bivanje ni eksistenca, ker eksistenca ni bivanje?

‘Bivanje’ ni ‘eksistenca’, saj je bivanje eksistenca, ker eksistenca ni bivanje?

‘Bivanje’ ni ‘eksistenca’, saj bivanje ni eksistenca, ker je eksistenca bivanje?

‘Bivanje’ ni ‘eksistenca’, saj je bivanje eksistenca, ker je eksistenca bivanje?

‘Bivanje’ ni ‘eksistenca’, saj bivanje ni eksistenca, ker eksistenca ni bivanje?

‘Eksistenca’ ni ‘bivanje’, saj je eksistenca bivanje, bivanje pa eksistenca?

‘Eksistenca’ ni ‘bivanje’, ker eksistenca ni bivanje, to pa ni eksistenca?

‘Eksistenca’ ni ‘bivanje’, saj eksistenca ni bivanje, to pa je eksistenca?

‘Eksistenca’ ni ‘bivanje’, ker je eksistenca bivanje, to pa ni eksistenca?

‘Eksistenca’ je ‘bivanje’, saj eksistenca ni bivanje, bivanje pa je eksistenca?

‘Eksistenca’ je ‘bivanje’, ker je eksistenca bivanje, to pa ni eksistenca?

‘Eksistenca’ je ‘bivanje’, saj eksistenca ni bivanje, bivanje pa ni eksistenca?

‘Eksistenca’ je ‘bivanje’, ker je eksistenca bivanje, bivanje pa eksistenca?

Bivanja ni, eksistenca pa je?

Ni eksistence, saj je bivanje?

Eno je, če pravim eksistenca, ker rečem bivanje?

Drugo, če rečem eksistenca, saj pravim bivanje?

Eksistence torej ni, ker je bivanje?

Tudi tega ni, saj je eksistenca?

Eksistence ni, ker je bivanje eksistenca?

Bivanje torej je, le da je eksistenca bivanje, saj ni bivanja?

Eksistenca ni eksistenca, temveč bivanje?

To je ter ni?

Eksistenca je bivanje?

Tudi bivanje je eksistenca, ker eksistence ni in je?

Bivanje je bivanje, saj je eksistenca?

Eksistenca je eksistenca, ker je bivanje?

Eksistenca ni bivanje, saj ni bivanja brez eksistence?

Tudi eksistence ni brez bivanja, ker bivanje ni bivanje?

Je eksistenca, saj je bivanje?

Eksistenca je eksistenca natanko takrat, ko je bivanje?

Eno je, če pravim, kar rečem?

Drugo, če rečem, kar pravim?

Eksistenca ni bivanje?

Razlike med tem, kar pravim, in tem, kar rečem, ni?

Ni razlike med tem, kar rečem, ter tem, kar pravim?

Bivanje ni eksistenca?

Eno ni drugo, ker ni nobene razlike?

Saj je razlika, ker drugo ni eno?

Eno je drugo, drugo ni eno?

Je drugo eno, saj eno ni drugo?

Bivanje je eksistenca?

Eksistenca ni bivanje?

Med eksistenco in bivanjem ni razlike?

Je eksistenca eksistenca, ker ni eksistenca?

Nobene razlike ni med enim ter drugim?

Bivanje je bivanje, saj je eksistenca?

Če rečem bivanje, pravim eksistenca?

Nobene razlike ni med drugim in enim?

Bivanje ni eksistenca?

Kaj rečem, če rečem bivanje?

Eksistenca?

Kaj pravim, če pravim eksistenca?

Bivanje?

Če rečem, pravim, ker rečem, saj rečem, ker pravim?

Nikoli ne pravim, kar pravim, saj rečem?

Vselej rečem, kar rečem, ker pravim?

Rečem eksistenca?

Pravim ali rečem?

Bivanje je bivanje, saj je ‘bivanje’, ki je eksistenca?

Rečem eksistenca, ker pravim ‘eksistenca’, saj rečem bivanje?

Eno je eksistenca, drugo bivanje?

Eksistenca je ‘bivanje’, bivanje pa ‘eksistenca’ ?

Drugo je ‘eksistenca’, eno pa ‘bivanje’ ?

Eno je drugo?

Če pravim eksistenca?

Povem, kar rečem?

Če rečem eksistenca, pravim bivanje, ker povem, da je drugo eno, saj eksistenca ni bivanje, ker je eno eksistenca, drugo pa ‘bivanje’ ?

To je ‘eksistenca’, ta pa bivanje?

Kaj povem, če rečem, saj ničesar ne pravim?

Kaj pravim, če povem, ker ničesar ne rečem?

Kaj rečem, če pravim, kar rečem, saj povem, kar rečem, ker pravim?

Eksistenca, ki je bivanje?

Bivanje, ki je bivanje?

Povem bivanje, saj rečem eksistenca, ker ne pravim bivanje?

Pravim eksistenca, saj povem bivanje, ker ne rečem eksistenca?

Rečem bivanje, saj pravim eksistenca, ker rečem bivanje, saj povem eksistenca, ker rečem eksistenca, saj pravim bivanje?

Rečem eksistenca, ker pravim bivanje, saj rečem eksistenca, ker povem bivanje, saj rečem bivanje, ker pravim eksistenca?

Rečem, saj povem, ker pravim bivanje?

Rečem, saj povem, ker pravim eksistenca?

Ničesar ne pravim, saj povem, kar rečem?

Ničesar ne rečem, ker povem, kar pravim?

Ničesar ne povem, saj rečem bivanje, ker pravim eksistenca, saj rečem eksistenca, ker pravim bivanje?

Eno je drugo, saj ničesar ne pravim, ker povem, kar rečem?

Povem eksistenco, saj pravim bivanje, ker ničesar ne rečem, saj je drugo eno?

Eno je drugo, drugo pa eno: ničesar ne rečem, ker ničesar ne pravim, saj povem, kar rečem?

Drugo je eno, eno pa drugo: ničesar ne pravim, ker ničesar ne rečem, saj povem, kar pravim?

Povem eksistenco, ker rečem bivanje, saj ničesar ne rečem, ker ničesar ne pravim, saj je eksistenca bivanje, drugo pa eno?

Povem bivanje, ker je eno drugo, saj ničesar ne pravim, ker ničesar ne rečem, saj je bivanje eksistenca, ker pravim eksistenco?

Če rečem bivanje, nič ne povem, saj pravim eksistenca?

Ničesar ne povem, ker pravim, da je spremenljivka prazna, saj je v njej bivanje?

Povem, da je v spremenljivki eksistenca, ker rečem, da je spremenljivka prazna, saj ničesar ne pravim?

Drugo je eno: spremenljivka je prazna, ker ni prazna?

Eno je drugo: spremenljivka ni prazna, saj je prazna?

Bivanje je eksistenca, ker eksistenca ni bivanje?

Eksistenca je bivanje, saj bivanje ni eksistenca?

Rečem, ker pravim, saj povem bivanje?

Povem eksistenco, ker pravim, saj rečem?

Protislovje?

Šale so realne?

Pravim, da je reči p ter ne-p le nepomembna kontradikcija?

Rečem eno, ko pravim, da veter, ki deluje na jadra, vleče proti vzhodu s hitrostjo petih vozlov na uro?

Rečem drugo, ko pravim, da tok z enako hitrostjo zanaša proti zahodu?

Povem, da ladja stoji, ker je bivanje eksistenca, ta pa bivanje?

Informacija ni pomembna?

Nepomembna kontradikcija ni nepomembna informacija?

Bivanje je na drugi strani eksistence?

Onstran bivanja je eksistenca?

Meja ni prestopna?

Je prehodna?

Na drugi strani bivanja ničesar ni?

Zunaj eksistence ni ničesar?

Če meje ni, jo moram prestopiti?

Če meja je, ni prehodna?

Če je prestopna ‘meja’, ne obstaja?

Neprestano prehajam mejo?

Ta biva in eksistira, saj ni prestopna?

Če je prehodna, ne biva ter ne eksistira?

Če prestopim mejo, ki obstaja, potujem v neskončnost, ker ne pridem nikamor?

Če preidem ‘mejo’, ki je ni, ne potujem v neskončnost, saj pridem na konec?

Šala je resnična?

Ni protislovna kontradikcija, ki ni realna?

Neresnična kontradikcija je realna šala?

Protislovna opozicija je nasprotna?

Šala je resnična?

Je realna?

Nasprotna opozicija je protislovna?

Bivanja ni nasproti eksistence?

Meja je prehodna?

Neprestano jo prestopam, ker je protislovna?

Bivanje je eksistenca?

Nasproti bivanja je eksistenca?

Meja je prestopna?

Neprestano jo prehajam, saj je protislovna?

Eksistenca je bivanje?

Nasprotje med eksistenco in bivanjem je protislovje med bivanjem ter eksistenco?

Meja ni prestopna?

Neprestano jo prehajam?

Šala je resnična?

Ni realna?

Je protislovje med eksistenco in bivanjem nasprotje med bivanjem ter eksistenco?

Meja je prehodna?

Neprestano jo prestopam?

Meje torej ni?

Je protislovje dveh nasprotij in nasprotje dveh protislovij?

Meja ni prehodna?

Protislovji sta nasprotji?

Šala je resnična?

Meja je prestopna?

Sta nasprotji protislovji?

Šala ni realna?

Realna šala je resnična?

Ne pridem nikamor, ker potujem v neskončnost?

Resnična šala je realna?

Iz bivanja preidem v eksistenco, saj dospem v bivanje?

Iz eksistence prestopim v bivanje, ker dosežem eksistenco?

Sem ateist?

Ne verjamem v Boga, saj ga imam?

Šala je resnična?

Bivam ter eksistiram, ker nisem, kar sem?

Sem, kristjan, saj to nisem?

Imam Boga, ker vanj verjamem?

Šala je realna?

Je meja šala?

Ne, saj je realna?

Ni šala, ker je resnična?

Ni prehodna, saj je realna?

Neprestano jo prestopam, ker je resnična?

Resnična je, saj ni prehodna?

Je realna?

Ne potujem v neskončnost, ker ne pridem nikamor?

Sem ateist, saj sem kristjan?

Kristjan sem, ker sem religiozen?

Sem ateist?

Nisem religiozen, ampak veren?

Verjamem v Pravljico, ki je resnična?

Ne smejim se šali?

Ta je realna, saj je resnična, in resnična, ker je realna?

Smejem se ateistu, saj sem žalosten?

Ker je kristjan, ki je mučenec?

Smejem se muslimanu?

Nisem vesel, saj je mučenec, ker je ateist? . . .

Med obema je nasprotna meja, ki je protislovna?

Je meja med obema protislovna, saj ni nasprotna?

Oba »…imata…« ‘predmet’, ker nimata ‘Predmeta’ ?

Musliman?

Ta ga »…nima…« , saj ga »…ima…« kristjan?

Tudi ta ga »…nima…« , ker »je« ateist? . . .

Mučenec je ateist?

Se smejem šali, saj je resnična?

Ker sem žalosten?

Ateist prestopi mejo?

Smejem se njegovi eksistenci, saj »biva« kot kristjan, ker je mučenec?

Ta je musliman na drugi strani meje, ki ni prehodna?

Žalosten sem?

Smejim se šali, ki je realna?

Musliman prestopi mejo?

»Ni« ateist?

»Eksistira« kot mučenec, saj ne pride nikamor?

Bivam ter eksistiram, ker prestopim ‘mejo, ki je ni’, saj ‘meja’ ni absurdna?

Je paradoksalna?

Na drugi strani najdem ‘Predmet’, ker ničesar »…nimam…« ?

»…Imam…« Temelj, saj sem ‘opredmeten’ ?

Najdem, kar ustvarim, ker ne ustvarim, kar najdem?

Ustvarim ‘Predmet’, najdem Temelj; ustvarim Temelj, najdem ‘Predmet’ ?

Šala je resnična, saj je realna, realna je, ker je resnična?

Meja je, saj je ni?

»Ni« ‘meja’, ki je ni, ker je?

Te ni nasproti, saj ni protislovje?

Ni protislovna, ker ni nasproti?

Kje je?

Med eksistenco in bivanjem ter med bivanjem in eksistenco?

Saj »…imam…« Temelj, ker ‘predmeta’ nimam?

                                                              Damjan Ograjenšek, filozof

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja