Abraham Lincoln: in na koncu ne štejejo leta v tvojem življenju; šteje življenje v tvojih letih.

Čas je za to, da se ne zgodi vse hkrati. Razlika med preteklostjo, sedanjostjo in prihodnostjo je samo trmasta iluzija.

                                                                    Albert Einstein

Pot do resnice je resnica sama.

Cilj je ‘Predmet’, ki je večen.

Je na koncu?

Da.

‘Predmet’ je Temelj.

Na začetku je Temelj.

Pot je v času, saj nima konca, ker je večna: na začetku je Temelj, ki je ‘Predmet’.

Na koncu je ‘Predmet’, ki je Temelj: pot je v času, saj nima začetka, ker je neskončna.

Pot je večna, saj je neskončna.

Pot je neskončna, ker je večna.

Tudi konec in začetek sta neskončna, saj sta večna; prav tako začetek ter konec, ki sta večna, ker sta neskončna.

‘Predmeta’ ni v času, saj je večen.

Ničesar ga ne omejuje, ker je Temelj.

Ta je na koncu časa, saj je ‘Predmet’.

Pot je neskončna: na začetku je Temelj.

Na koncu je ‘Predmet’: pot je večna.

Temelj je neskončen, ker ga ni v času.

V večnem času pridem do konca?

Da, tam je ‘Predmet’, ki je večni Temelj.

Kako naj pridem do neskončnega Temelja, ki je na začetku večne Poti (tam je večni ‘Predmet’)?

Čas je za to, da se ne zgodi vse hkrati?

Da, pot do resnice je Pravljica, ki je resnična.

Razlika med preteklostjo, sedanjostjo in prihodnostjo je le trmasta iluzija.

Kaj je čas?

Trmasta iluzija, saj je ‘Predmet’ resničen?

Če nimam Temelja, nimam časa, ker je ‘Predmet’ trmasta iluzija?

Zakaj imam Temelj?

»…Nimam…« ‘Predmeta’.

Ta je na koncu časa.

»…Imam…« tudi Temelj.

Na začetku časa je ‘Predmet’.

Paradoks?

Čas beži v prostoru: prostor beži v času.

Kako?

V času pridem do konca prostora, v prostoru do konca časa.

Na koncu prostora je Temelj?

Da, ‘Predmet’.

‘Predmet’ je na koncu časa?

Da, Temelj.

Če nimam prostora, nimam časa: ‘Predmet’ »je« Temelj.

Če nimam časa, nimam prostora: Temelj »je« ‘Predmet’.

Je Temelj resničen?

Da, Pravljica »ni« resnična.

Pravljica »je« resnična.

Resničen je ‘Predmet’.

Pravljica je ter ni resnična.

Pravljica ni in je resnična.

Je v času.

Temelj ni ter je ‘Predmet’.

‘Predmet’ je in ni Temelj.

Sta v prostoru.

Čas je prostor, saj je neskončen.

Prostor nima konca, ker je čas.

Na koncu prostora je Temelj, ki nima časa.

‘Predmet’ je Temelj, saj nima prostora.

Do konca prostora pridem v prostoru, ker nimam časa?

Do konca časa pridem v času, saj nimam prostora?

‘Predmet’ je večen, ker je na koncu časa, ki nima nobenega konca, saj je neskončen.

Je Temelj neskončen?

Da.

Na začetku Pravljice ga omejuje ‘Predmet’.

Pravljica nima ne konca ne začetka, ker je resnična.

Absurd?

Ne.

»…Nimam…« Temelja.

Paradoks je v tem, da »…imam…« ‘Predmet’.

Je Temelj resničen, saj je na koncu Pravljice (ta je večna, ker je neskončna)?

Da.

‘Predmet’ je Temelj: je na začetku Pravljice, ki je resnična (je neskončna, saj je večna).

‘Predmet’ je resničen.

Do njega pridem v prostoru (ki je čas), ker je onstran časa.

Tudi Temelj je na drugi strani prostora, saj je resničen.

Do njega pridem v času (ta je prostor).

Čas ter prostor nista resnična?

Je Pravljica trmasta iluzija?

Eksistiram v času, ker bivam v prostoru?

Bivam v času, saj eksistiram v prostoru?

Eksistenca je bivanje, bivanje eksistenca?

Med njima ni meje, ker je zunanja?

Meja »ni« ‘meja’, saj »je« meja notranja?

Meja biva in eksistira, ker je resnična?

Ni prestopna, saj potujem v neskončnost?

Ontološka diferenca eksistira ter biva, ker je prehodna, saj ni meja?

Da.

‘Predmet’ ?

Je na drugi strani?

Onstran je prva ‘meja’ (ki »je« notranja meja)?

Je resnična, ker ne eksistira na koncu časa?

Ne biva na začetku prostora, saj je realna?

Kaj je na drugi strani?

Neskončnost, ki se nikjer ne konča, ker je ni v času?

Večnost?

Te ni v prostoru, saj se nikjer ne začne?

Ni na začetku neskončnosti (ni je v prostoru) druga »zunanja« ‘meja’, ki nima robov, ker ne eksistira ne biva?

Na koncu večnosti (v času je ni) je druga »notranja« meja, ki nima bregov, saj ne biva ne eksistira?

Na njenih robovih »»vidim«« Temelj in ‘Predmet’ ?

‘Predmet’ ter Temelj »»vidim«« na njenih bregovih?

Sta zadnji člen?

Ne ne bivata in ne ne eksistirata.

Ni zadnji člen onstran druge ‘meje’, ker ga »»ne vidim«« ?

Da.

Tam sta Temelj ter ‘Predmet’, ki ne obstajata ne ne obstajata, saj ne ne eksistirata in ne ne bivata.

Kje sem v času?

Na poti v Prihodnost.

Na koncu poti (ki je Pravljica, ker je resnična, saj je v prostoru), je Temelj, ki je večen; ni ga v času, ne v prostoru?

Paradoks je tale: Prihodnost se nikjer ne konča, ker »…nimam…« Pravljice.

Kje sem v prostoru?

Na poti na konec Večnosti.

Na začetku poti (ki je Pravljica, saj je resnična, ker je v času), je ‘Predmet’, ki je neskončen; ni ga v prostoru, ne v času?

Pravljica se nikjer ne začne?

»…Imam…« Prihodnost?

Da.

Paradoks?

»…Nimam…« Temelja: omejuje ga ‘Predmet’.

Tega »…imam…« , saj je Temelj.

Temelj ni omejen.

Pot do resnice (ki je večna, ker je neskončna) je sama resnica.

Ni trmasta iluzija: konča ter začne se s Temeljem, ki »je« ‘Predmet’ ?

Začne in konča se s ‘Predmetom’, ki »ni« Temelj?

Je ‘Predmet’ neskončen, saj ni Temelj?

Ni Temelj večen, ker je ‘Predmet’ ?

Ne obstajata ne ne obstajata, saj nista trmasta iluzija, ker sta.

Kje?

Na koncu Pravljice, saj ju »»ne vidim«« , ker »…nimam…« Prihodnosti?

Na začetku Prihodnosti, saj »…imam…« Pravljico, ker ju »»vidim«« na drugi ‘meji’ ?

Nisem trmast, saj nisem religiozen.

V absurde ne verjamem, ker sem veren.

Ni zunaj zavesti ničesar?

Da, tam je objektivno realen ‘Predmet’.

Znotraj zavesti je realno objektiven Temelj?

Da, tam ni ničesar.

(Kaj »…imam…« v žepu, če vidim do konca neskončnosti?

‘Predmet’.

Če vidim do prvega ali drugega plota, nimam v žepu ničesar?

Da, tam imam kruh.

Nikoli ne pridem na konec plota, če nimam Temelja.

Če »…nimam…« v žepu ničesar, si ne Želim belega kruha.

Ne Želim si ‘Predmeta’, če nimam v žepu ničesar?

Ne.

Si Želim kruh?

Da.

Kaj imam v žepu?

Željo, ki Želi samo sebe?)

                                         Damjan Ograjenšek, filozof

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja