Happy New Year

Ni nove obale na drugi strani.

Tisti, ki so odjadrali tja,

preveč predrzni kapitani –

ni jih bilo nazaj.

                                                Gregor Strniša

Zakaj sem najboljši?

Ker moram biti še boljši?

Zakaj moram biti še boljši, saj sem najboljši?

Ker nisem enak, ampak isti?

Zakaj nisem isti?

Saj sem isti, ker sem enak?

Nisem boljši?

Ne, najboljši?

To vem, saj to verjamem?

Če to verjamem, tega ne vem?

Razen, če nimam Prihodnosti?

Takrat to vem, ker tega ne verjamem?

Sem najboljši, saj umrem na koncu regresa brez konca?

Nisem enak, marveč isti, ker potujem v neskončnost?

Stojim na mestu, saj sem izgubil večnost?

Ker sem najboljši, saj ne morem biti še boljši?

Isti sem, ne pa enak, ker sem prestopil mejo?

»…Nimam…« Bodočnosti, saj nisem prešel ‘meje’ ?

Meja »je« ‘meja’ ?

Je onstran ‘meje’ ?

Na drugi strani meje je ‘meja’, ker »ni« meja?

Nobena nima druge strani, le da ‘meja’ ni meja, saj je prestopna?

Tudi meja je prehodna, ker ni prestopna, saj ni ‘meja’ ?

Če preidem mejo, ker nimam Bodočnosti, potujem brez konca?

Izgubil sem večnost?

Ne morem biti še boljši, saj sem najboljši?

Ne smem biti najboljši, ker moram biti še boljši?

Nisem obsojen na svobodo?

Nisem najboljši, saj sem svoboden, ker ne morem?

Najboljši sem, saj lahko, ker ne smem?

Od kdaj sem svoboden?

Od Kanta, ki nima drsečega apriorija, saj je heteronomen?

Odkar sem prestopil mejo, ker imam drseči apriorij, saj sem avtonomen na koncu regressusa ad infinitum ?

Ne verjamem, da sem prešel ‘mejo’, ki nima druge strani, ker »je« meja?

Ne verjamem, da živim samo enkrat, saj živim večno do smrti?

Ne verjamem, da ni po smrti ničesar, ker le enkrat začnem?

Saj nisem večen?

‘Meja’ nima meja, ker »je« ‘meja’ ?

Verjamem v smrt, saj zanjo ne vem, ker vem, saj tega ne verjamem?

Verjamem v Prihodnost, ker ne vem, da Temelj ni ‘predmet’ ?

Ta je na drugi strani meje, saj ‘Predmet’ ni temelj?

‘predmet’ je temelj, ‘Predmet’ pa Temelj, ker ni temelj?

Onstran ‘meje’ ni temelja?

Tam je ‘Predmet’ ?

Na drugi strani meje je temelj, onstran ‘meje’ pa Temelj?

Nobena nima druge strani?

Meja »je« meja?

‘Meja’ je meja?

Kaj je na koncu, ki se nikjer ne začne?

Kaj je na začetku, ki se nikjer ne konča?

Imam drseči apriorij, ne pa ograje?

Ne pridem na konec z limito?

Nikoli ne bom umrl, razen jutri?

Verjamem, da nimam možganov v kadi, saj sem prestopil mejo?

Ne verjamem v absurd, ker sem smrt postavil na stran?

Umrl bom jutri, saj nimam možganov v kadi?

Jutri je danes, danes pa jutri?

Kam sem postavil smrt?

Na začetek?

Umrem na koncu?

‘Tam’ bom začel?

Umrl bom danes?

Evolucija se je z mano ustavila?

V absurde ne verjamem, ker nisem plankar?

Nikoli ne pridem na začetek?

Ne verjamem, da pridem na konec, saj ne verjamem v paradoks?

Da je pot do Resnice Resnica sama, ki nima ne začetka ne kraja?

To verjamem, ker ne verjamem v absurd?

Nikoli ne pridem na konec, saj »…nimam…« Prihodnosti?

»…Ima…« plankar Bodočnost, ker pride na konec po ograji, saj se:

‘. . . morje sploh ne konča.

Da pa so mesta sredi morja.

Mesta, rastoča iz morskih valov,

hiše, svetlejše kot mesečina,

mesta, kot ogrlica biserov . . .’ ?

Filozof ima Ideje, ker verjame v paradoks?

Je svoboden: mora biti najboljši, saj mora biti še boljši?

Ne verjame Kantu, ki je filozof (v svojem trenutku njegovega časa), ker ni plankar?

Tudi ta ne verjame Kantu, saj ga konstituira ideja svobode tako, da ima drseči apriorij?

Filozof ne verjame plankarju?

Verjame v ‘Predmet’, ki je Temelj, ker ne verjame v Boga ne v nesmrtno dušo?

Konstituira ga popolnoma prazna Ideja svobode, saj ima drseči apriorij ?

Ne sme verjeti Kantu?

Ta mora ukiniti znanje, da naredi prostor za verovanje?

Prestopim izkustvo z zadnjim zamancem, ki jih ne morem prešteti?

V absurde ne verjamem, ker sem veren?

Ne smem verjeti plankarju?

Saj sem svoboden?

                                          Damjan Ograjenšek, filozof

Humanizem: ne gre za ljudi, gre za človeka.

Ne boj se in ne sovraži.

                          Dhan Gopal Mukerdži, Mladost v džungli                      

Eno je, če pravim, kar rečem?

Drugo, če rečem, kar pravim?

Ni isto enako in isto, ker ni enako?

Ni enako isto ter enako, saj ni isto?

Če je enako, ni isto?

Če je isto, ni enako?

Če je enako je isto, ker ni enako?

Če je isto je enako, saj ni isto?

Je nasprotje med eksistenco in bivanjem ter bivanjem in eksistenco le logična opozicija?

Ni bivanje eksistenca, ki je bivanje, ker ni eksistenca?

Ni eksistenca bivanje, saj je eksistenca, ker ni bivanje?

Če je eksistenca, ni bivanje?

Če je bivanje, ni eksistenca?

Če je eksistenca, je bivanje, saj ni eksistenca?

Če je bivanje, je eksistenca, ker ni bivanje?

Bivanje je, saj ni eksistence?

Ta je, ker ni bivanja?

Bivanje je, saj je ‘bivanje’ ?

Ni eksistence, ker je bivanje?

Bivanje je bivanje, saj je ‘bivanje’ ?

To je eksistenca, ker je bivanje eksistenca?

Eksistenca je eksistenca, saj je ‘eksistenca’ ?

Ta je bivanje, ker je eksistenca bivanje?

Bivanje je eksistenca, saj je eksistenca, ker je ‘bivanje’ ?

Eksistenca je bivanje, saj je bivanje, ker je ‘eksistenca’ ?

‘Bivanje’ je ‘eksistenca’, saj je bivanje eksistenca, ker je eksistenca bivanje?

‘Bivanje’ je ‘eksistenca’, saj bivanje ni eksistenca, ker je eksistenca bivanje?

‘Bivanje’ je ‘eksistenca’, saj je bivanje eksistenca, ker eksistenca ni bivanje?

‘Bivanje’ je ‘eksistenca’, saj bivanje ni eksistenca, ker eksistenca ni bivanje?

‘Bivanje’ ni ‘eksistenca’, saj je bivanje eksistenca, ker eksistenca ni bivanje?

‘Bivanje’ ni ‘eksistenca’, saj bivanje ni eksistenca, ker je eksistenca bivanje?

‘Bivanje’ ni ‘eksistenca’, saj je bivanje eksistenca, ker je eksistenca bivanje?

‘Bivanje’ ni ‘eksistenca’, saj bivanje ni eksistenca, ker eksistenca ni bivanje?

‘Eksistenca’ ni ‘bivanje’, saj je eksistenca bivanje, bivanje pa eksistenca?

‘Eksistenca’ ni ‘bivanje’, ker eksistenca ni bivanje, to pa ni eksistenca?

‘Eksistenca’ ni ‘bivanje’, saj eksistenca ni bivanje, to pa je eksistenca?

‘Eksistenca’ ni ‘bivanje’, ker je eksistenca bivanje, to pa ni eksistenca?

‘Eksistenca’ je ‘bivanje’, saj eksistenca ni bivanje, bivanje pa je eksistenca?

‘Eksistenca’ je ‘bivanje’, ker je eksistenca bivanje, to pa ni eksistenca?

‘Eksistenca’ je ‘bivanje’, saj eksistenca ni bivanje, bivanje pa ni eksistenca?

‘Eksistenca’ je ‘bivanje’, ker je eksistenca bivanje, bivanje pa eksistenca?

Bivanja ni, eksistenca pa je?

Ni eksistence, saj je bivanje?

Eno je, če pravim eksistenca, ker rečem bivanje?

Drugo, če rečem eksistenca, saj pravim bivanje?

Eksistence torej ni, ker je bivanje?

Tudi tega ni, saj je eksistenca?

Eksistence ni, ker je bivanje eksistenca?

Bivanje torej je, le da je eksistenca bivanje, saj ni bivanja?

Eksistenca ni eksistenca, temveč bivanje?

To je ter ni?

Eksistenca je bivanje?

Tudi bivanje je eksistenca, ker eksistence ni in je?

Bivanje je bivanje, saj je eksistenca?

Eksistenca je eksistenca, ker je bivanje?

Eksistenca ni bivanje, saj ni bivanja brez eksistence?

Tudi eksistence ni brez bivanja, ker bivanje ni bivanje?

Je eksistenca, saj je bivanje?

Eksistenca je eksistenca natanko takrat, ko je bivanje?

Eno je, če pravim, kar rečem?

Drugo, če rečem, kar pravim?

Eksistenca ni bivanje?

Razlike med tem, kar pravim, in tem, kar rečem, ni?

Ni razlike med tem, kar rečem, ter tem, kar pravim?

Bivanje ni eksistenca?

Eno ni drugo, ker ni nobene razlike?

Saj je razlika, ker drugo ni eno?

Eno je drugo, drugo ni eno?

Je drugo eno, saj eno ni drugo?

Bivanje je eksistenca?

Eksistenca ni bivanje?

Med eksistenco in bivanjem ni razlike?

Je eksistenca eksistenca, ker ni eksistenca?

Nobene razlike ni med enim ter drugim?

Bivanje je bivanje, saj je eksistenca?

Če rečem bivanje, pravim eksistenca?

Nobene razlike ni med drugim in enim?

Bivanje ni eksistenca?

Kaj rečem, če rečem bivanje?

Eksistenca?

Kaj pravim, če pravim eksistenca?

Bivanje?

Če rečem, pravim, ker rečem, saj rečem, ker pravim?

Nikoli ne pravim, kar pravim, saj rečem?

Vselej rečem, kar rečem, ker pravim?

Rečem eksistenca?

Pravim ali rečem?

Bivanje je bivanje, saj je ‘bivanje’, ki je eksistenca?

Rečem eksistenca, ker pravim ‘eksistenca’, saj rečem bivanje?

Eno je eksistenca, drugo bivanje?

Eksistenca je ‘bivanje’, bivanje pa ‘eksistenca’ ?

Drugo je ‘eksistenca’, eno pa ‘bivanje’ ?

Eno je drugo?

Če pravim eksistenca?

Povem, kar rečem?

Če rečem eksistenca, pravim bivanje, ker povem, da je drugo eno, saj eksistenca ni bivanje, ker je eno eksistenca, drugo pa ‘bivanje’ ?

To je ‘eksistenca’, ta pa bivanje?

Kaj povem, če rečem, saj ničesar ne pravim?

Kaj pravim, če povem, ker ničesar ne rečem?

Kaj rečem, če pravim, kar rečem, saj povem, kar rečem, ker pravim?

Eksistenca, ki je bivanje?

Bivanje, ki je bivanje?

Povem bivanje, saj rečem eksistenca, ker ne pravim bivanje?

Pravim eksistenca, saj povem bivanje, ker ne rečem eksistenca?

Rečem bivanje, saj pravim eksistenca, ker rečem bivanje, saj povem eksistenca, ker rečem eksistenca, saj pravim bivanje?

Rečem eksistenca, ker pravim bivanje, saj rečem eksistenca, ker povem bivanje, saj rečem bivanje, ker pravim eksistenca?

Rečem, saj povem, ker pravim bivanje?

Rečem, saj povem, ker pravim eksistenca?

Ničesar ne pravim, saj povem, kar rečem?

Ničesar ne rečem, ker povem, kar pravim?

Ničesar ne povem, saj rečem bivanje, ker pravim eksistenca, saj rečem eksistenca, ker pravim bivanje?

Eno je drugo, saj ničesar ne pravim, ker povem, kar rečem?

Povem eksistenco, saj pravim bivanje, ker ničesar ne rečem, saj je drugo eno?

Eno je drugo, drugo pa eno: ničesar ne rečem, ker ničesar ne pravim, saj povem, kar rečem?

Drugo je eno, eno pa drugo: ničesar ne pravim, ker ničesar ne rečem, saj povem, kar pravim?

Povem eksistenco, ker rečem bivanje, saj ničesar ne rečem, ker ničesar ne pravim, saj je eksistenca bivanje, drugo pa eno?

Povem bivanje, ker je eno drugo, saj ničesar ne pravim, ker ničesar ne rečem, saj je bivanje eksistenca, ker pravim eksistenco?

Če rečem bivanje, nič ne povem, saj pravim eksistenca?

Ničesar ne povem, ker pravim, da je spremenljivka prazna, saj je v njej bivanje?

Povem, da je v spremenljivki eksistenca, ker rečem, da je spremenljivka prazna, saj ničesar ne pravim?

Drugo je eno: spremenljivka je prazna, ker ni prazna?

Eno je drugo: spremenljivka ni prazna, saj je prazna?

Bivanje je eksistenca, ker eksistenca ni bivanje?

Eksistenca je bivanje, saj bivanje ni eksistenca?

Rečem, ker pravim, saj povem bivanje?

Povem eksistenco, ker pravim, saj rečem?

Protislovje?

Šale so realne?

Pravim, da je reči p ter ne-p le nepomembna kontradikcija?

Rečem eno, ko pravim, da veter, ki deluje na jadra, vleče proti vzhodu s hitrostjo petih vozlov na uro?

Rečem drugo, ko pravim, da tok z enako hitrostjo zanaša proti zahodu?

Povem, da ladja stoji, ker je bivanje eksistenca, ta pa bivanje?

Informacija ni pomembna?

Nepomembna kontradikcija ni nepomembna informacija?

Bivanje je na drugi strani eksistence?

Onstran bivanja je eksistenca?

Meja ni prestopna?

Je prehodna?

Na drugi strani bivanja ničesar ni?

Zunaj eksistence ni ničesar?

Če meje ni, jo moram prestopiti?

Če meja je, ni prehodna?

Če je prestopna ‘meja’, ne obstaja?

Neprestano prehajam mejo?

Ta biva in eksistira, saj ni prestopna?

Če je prehodna, ne biva ter ne eksistira?

Če prestopim mejo, ki obstaja, potujem v neskončnost, ker ne pridem nikamor?

Če preidem ‘mejo’, ki je ni, ne potujem v neskončnost, saj pridem na konec?

Šala je resnična?

Ni protislovna kontradikcija, ki ni realna?

Neresnična kontradikcija je realna šala?

Protislovna opozicija je nasprotna?

Šala je resnična?

Je realna?

Nasprotna opozicija je protislovna?

Bivanja ni nasproti eksistence?

Meja je prehodna?

Neprestano jo prestopam, ker je protislovna?

Bivanje je eksistenca?

Nasproti bivanja je eksistenca?

Meja je prestopna?

Neprestano jo prehajam, saj je protislovna?

Eksistenca je bivanje?

Nasprotje med eksistenco in bivanjem je protislovje med bivanjem ter eksistenco?

Meja ni prestopna?

Neprestano jo prehajam?

Šala je resnična?

Ni realna?

Je protislovje med eksistenco in bivanjem nasprotje med bivanjem ter eksistenco?

Meja je prehodna?

Neprestano jo prestopam?

Meje torej ni?

Je protislovje dveh nasprotij in nasprotje dveh protislovij?

Meja ni prehodna?

Protislovji sta nasprotji?

Šala je resnična?

Meja je prestopna?

Sta nasprotji protislovji?

Šala ni realna?

Realna šala je resnična?

Ne pridem nikamor, ker potujem v neskončnost?

Resnična šala je realna?

Iz bivanja preidem v eksistenco, saj dospem v bivanje?

Iz eksistence prestopim v bivanje, ker dosežem eksistenco?

Sem ateist?

Ne verjamem v Boga, saj ga imam?

Šala je resnična?

Bivam ter eksistiram, ker nisem, kar sem?

Sem, kristjan, saj to nisem?

Imam Boga, ker vanj verjamem?

Šala je realna?

Je meja šala?

Ne, saj je realna?

Ni šala, ker je resnična?

Ni prehodna, saj je realna?

Neprestano jo prestopam, ker je resnična?

Resnična je, saj ni prehodna?

Je realna?

Ne potujem v neskončnost, ker ne pridem nikamor?

Sem ateist, saj sem kristjan?

Kristjan sem, ker sem religiozen?

Sem ateist?

Nisem religiozen, ampak veren?

Verjamem v Pravljico, ki je resnična?

Ne smejim se šali?

Ta je realna, saj je resnična, in resnična, ker je realna?

Smejem se ateistu, saj sem žalosten?

Ker je kristjan, ki je mučenec?

Smejem se muslimanu?

Nisem vesel, saj je mučenec, ker je ateist? . . .

Med obema je nasprotna meja, ki je protislovna?

Je meja med obema protislovna, saj ni nasprotna?

Oba »…imata…« ‘predmet’, ker nimata ‘Predmeta’ ?

Musliman?

Ta ga »…nima…« , saj ga »…ima…« kristjan?

Tudi ta ga »…nima…« , ker »je« ateist? . . .

Mučenec je ateist?

Se smejem šali, saj je resnična?

Ker sem žalosten?

Ateist prestopi mejo?

Smejem se njegovi eksistenci, saj »biva« kot kristjan, ker je mučenec?

Ta je musliman na drugi strani meje, ki ni prehodna?

Žalosten sem?

Smejim se šali, ki je realna?

Musliman prestopi mejo?

»Ni« ateist?

»Eksistira« kot mučenec, saj ne pride nikamor?

Bivam ter eksistiram, ker prestopim ‘mejo, ki je ni’, saj ‘meja’ ni absurdna?

Je paradoksalna?

Na drugi strani najdem ‘Predmet’, ker ničesar »…nimam…« ?

»…Imam…« Temelj, saj sem ‘opredmeten’ ?

Najdem, kar ustvarim, ker ne ustvarim, kar najdem?

Ustvarim ‘Predmet’, najdem Temelj; ustvarim Temelj, najdem ‘Predmet’ ?

Šala je resnična, saj je realna, realna je, ker je resnična?

Meja je, saj je ni?

»Ni« ‘meja’, ki je ni, ker je?

Te ni nasproti, saj ni protislovje?

Ni protislovna, ker ni nasproti?

Kje je?

Med eksistenco in bivanjem ter med bivanjem in eksistenco?

Saj »…imam…« Temelj, ker ‘predmeta’ nimam?

                                                              Damjan Ograjenšek, filozof

Humanizem

Veš, kako raste hrast?

Ničesar ne čuti,

le zemljo pod seboj,

in njenih sokov skrivnostno pretakanje . . .

Ničesar nima v misli –

le neba visokost

in svojo mero v njej . . .

Ničesar ne zna –

le tla sesati

in se razgovarjati z vetri brezdomci,

in vsakemu pevcu krilatemu

dati zavetja čez noč.

                                                                         Oton Župančič

Pod imenom misel zajame Descartes vse tisto, kar je v nas na način, da se tega neposredno zavedamo?

Da to opazimo neposredno v nas samih in imamo o tem neko notranje spoznanje?

Kartezij vse to imenuje misel?

Česar se v sebi neposredno zavedamo ter imamo o tistem neko notranje spoznanje?

Kar v nas samih neposredno opazimo?

Misli (cogatitiones) so vse dejavnosti volje, razuma, domišljije in čutov?

Filozof besedo ‘neposredno’ doda, da iz misli izključi, kar iz njih šele izide?

Je torej počelo hotenega gibanja misel, ker samo ni misel?

Sprehajanja ni v zavesti?

Občutenje (sentiment) ali spoznanje je, ki ga imam o tem, da se sprehajam?

Sprehajanja ni v zavesti, saj je tam sentiment?

Nisem obsojen na svobodo, ker to hočem (sprehajanje), saj spoznam, da se sprehajanja ne zavedam?

Ne sprehajam se v zavesti, temveč v misli, ker občutim, da se tega neposredno zavedam?

Se lahko sprehajam, če tega nočem?

Če nisem svoboden?

Moram takrat občutiti, da se sprehajam onstran zavesti, saj ne smem misliti, da ne mislim, da se sprehajam?

Občutim lahko, da ne mislim?

Da nimam sentimenta?

Si to morem misliti?

Lahko vem, koliko je dve krat ena, če se ne sprehajam v zavesti?

Ne morem se sprehajati zunaj zavesti, če se ne zmotim v misli, ker lahko mislim, da ne mislim?

Ne morem misliti, če se ne zmotim v sprehajanju na drugi strani zavesti, saj ne morem misliti, ker mislim? 

Se lahko sprehajam, saj tega ne občutim?

Ker ne mislim na ničesar drugega?

Mislim, kar ne občutim v zavesti, ker se sprehajam v misli?

Občutim, kar mislim v zavesti, saj se sprehajam onstran zavesti?

Morem računati onstran zavesti, če nimam sentimenta, da se sprehajam, saj računam v misli, ker se moram sprehajati zunaj sentimenta?

Na drugi strani zavesti računam, saj se moram sprehajati v misli?

Kaj računam v sentimentu, če mislim, da se moram sprehajati v sentimentu, ker ne smem misliti, da nimam sentimenta, sicer ne morem računati onstran zavesti?

Kaj računam v zavesti, če se moram sprehajati zunaj zavesti?

Kaj računam zunaj zavesti, če se moram sprehajati znotraj zavesti?

Sem svoboden, saj nisem tako obsojen?

Tako sem obsojen, da sem svoboden?

Je Descartes obsojen na Kartezija, ta pa na Boga?

Descartes ni obsojen na Boga, temveč Kartezij na Descartesa?

Kartezij ni obsojen, ker ni Descartes?

Tudi Descartes ni Kartezij, saj ni obsojen?

Cogito, ergo sum?

Bog je obsojen na Descartesa, ki se je spomnil na Kartezija?

Ta se ničesar ni spomnil, ker je Descartes?

Saj se je Bog spomnil na Kartezija, ki ima idejo Boga?

Tudi Descartes ima idejo o Bogu, ker je Kartezij?

Je Bog vzrok Descartesa, ta pa vzrok Kartezija, saj je Bog vzrok samemu sebi?

Če se je Descartes spomnil na Kartezija, ta pa na Descartesa?

Bog je svoj vzrok, ker je obsojen na Descartesa, saj se je moral spomniti na Kartezija?

Obsojen je na svobodo, ker je svoj lastni vzrok?

Moral se je spomniti na Descartesa?

Ustvaril je Descartesa pod pogojem, da ima Kartezij idejo Boga?

Descartes ni Kartezij, saj ni Boga?

Kartezij je realen, ker ni Descartes?

Descartesa ni, saj Kartezij ne misli na Boga?

Na koga misli Descartes, če ne misli na Kartezija?

Na koga misli Bog, če je svoboden?

Na Descartesa, ker je obsojen na Kartezija?

Na Kartezija?

Ta je svoboden pod pogojem Boga?

Bog je svoboden pod lastnim pogojem?

Descartes misli, da je Kartezij?

Ta je svoboden?

Je Descartes, ki je, saj misli?

Ni realen, ker je ustvaril Boga?

Tudi Kartezij je svoboden, saj je ustvaril Descartesa?

Pod pogojem Boga, ki je obsojen na svobodo?

Bog je svoj lastni vzrok?

Ni Kartezij, ki je Descartes?

Ta je tako obsojen pod pogojem Boga?  

Tudi ta je tako svoboden, ker je obsojen?

Tako sem obsojen, da sem svoboden?

Sem svoboden tako, da sem obsojen na smrt?

Na življenje, če »…nimam…« ‘Predmeta’ ?

Nisem tako obsojen, saj sem obsojen na večnost, ker sem svoboden?

Nimam Temelja, ki ni ‘predmet’ ?

»…Imam…« temelj, ki ni ‘Predmet’ ?

Temelj je ‘Predmet’, saj bom umrl?

Nikoli ne bom umrl, ker temelj ni ‘predmet’ ?

Vem, da bom umrl, saj tega ne verjamem?

Ne verjamem v absurd, ker sem veren?

Nisem ateist, saj ne verjamem v Boga?

Tudi ateist ne verjame v Boga, ker ni veren, marveč religiozen?

Ateist potuje na konec brez začetka? 

Ne ve, da je na začetku Bog?

Tega ne verjame?

Ve, da bo umrl?

Ne danes, temveč jutri?

Jutri ne?

Tega ne verjame, saj to ve?

Umrl bo jutri, danes ne?

Umrl bo danes?

Da, jutri?

Nikoli ne bo umrl?

Absurd je produktiven, ker na koncu, ki se nikjer ne začne, ni Boga?

Ateist umre na koncu regressusa ad infinitum ?

Ne verjame, da se konec brez konca začne z Bogom?

Prav tako na primer kristjan?

Religiozen je, saj ni veren?

Temelja, ki je ‘Predmet’, nima ne eden ne drugi?

Ateist »je« kristjan, ker »…ima…« temelj, saj ne bo nikoli umrl?

Boga ima na koncu, ker vanj ne verjame?

Kristjan »ni« ateist, saj »…nima…« ‘predmeta’, ker ve, da bo umrl?

V Boga verjame, saj ga ima na začetku?

temelj je ‘predmet’, ker nisem religiozen?

‘Predmet’ je Temelj?

Ne verjamem v neskončni regres, saj sem veren?

Kaj je na koncu poti do resnice, če je resnica pot do resnice sama?

Kruh?

Če sem plankar že na začetku?

So moji možgani v kadi, če verjamem, ker tega ne vem, saj ne verjamem, da je na koncu poti do resnice, če je resnica sama pot do resnice, kruh, ker ne verjamem, da pridem do resnice s sinekdoho?

Tam je kruh, le da plankar ne verjame v ‘Predmet’ ?

Verjame v vrabca na ograji, ne pa v goloba na začetku ter na koncu poti, ki je sama resnica (nima ne začetka ne kraja)?

Začne z Bogom, saj verjame v napredek, ker ne ve, da stoji na mestu, saj potuje v neskončnost?

Kaj verjame kristjan?

Da ni ateist?

Verjame v Boga, ker bo poplačan po smrti?

Tudi ateist ne verjame, da je kristjan, saj ima Boga, ker vanj ne verjame?

Oba sta plankarja?

Eden je ateist, drugi kristjan?

Ne verjamem v smrt, saj zanjo ne vem?

Ne bom umrl jutri, ker nimam pisma?

Pošljem ga v sedanjost, saj se spominjam prihodnosti?

Kaj bom dobil po smrti?

Ničesar, ker verjamem, da ne bo umrl danes, ampak jutri?

Kaj bom dobil jutri, saj bom umrl danes?

Verjamem, da ničesar, ker »…nimam…« Temelja?

Ta ni ‘Predmet’, saj ne verjamem v absurd, ampak v paradoks?

Je na koncu resnice, ki je pot do same resnice (ta je brez začetka in konca), začetek?

Verjamem v Prihodnost, ker je na začetku resnice, ki je pot do resnice same, konec (sama pot je resnica, brez konca ter začetka)?

Če je pot sama, pišem iz Prihodnosti, saj nisem plankar?

V žepu nimam ničesar, ker je ‘tam’ Temelj?

Tam »…nimam…« ničesar, razen ‘Predmeta’ ?

Sem, kar verjamem, saj tega ne vem?

Nisem obsojen na svobodo, ker ne verjamem v absurd?

(Da plankar ne ve, da je plankar, saj se je tako že odločil?

Oba sva razcepljena: že sem se odločil za paradoks, ker nisem plankar?)

Oče novoveške filozofije ni Descartes, ki je Kartezij?

Znanstveni metafizik je Kant, saj je ‘Kant’ znanstveni metafizik?

Kant spozna ‘Kanta’ z mejnim pojmom?

Pozna ‘Kant’ Kanta s praznim pojmom?

‘Kant’ ni Kant?

Ni Kant ‘Kant’, ker pozna ‘Kanta’, ki je Kant, le da Kant ne pozna Kanta?

Nima ‘Kantovega’ nedostopnega predmeta, saj je Kant?

Na meji je ‘stvar’ ?

‘Kant’ je Kant, ker spozna Kanta s praznim pojmom, saj deluje na ‘Kantove’ čute nedostopni objekt?

Čigav je transcendentalni predmet, če je Kantovo izkustvo realno?

‘Kantov’ ?

Tega ‘stvar’ aficira tako, da je Kant?

Je Kantovo izkustvo realno, ker je transcendentalno idealno?

Kaj je na ‘Kantovem’ robu, ki je breg?

Kaj je na bregu Kanta, ki je ‘Kant’ ?

Rečeno negativno, prazen pojem, ki ni, če pravim pozitivno,  dostopni objekt?

Nedostopni predmet, saj ima Kant kategorični imperativ, ker je ‘Kant’ ?

Imam v žepu prazen pojem, saj je ‘tam’ Temelj?

‘Meja’ med ‘Predmetom’ in Temeljem je prestopna, ker je tam Temelj?

Temelj je ‘Predmet’ ?

Ni temelj?

Na drugi strani Temelja ni ‘predmeta’ ?

Meja med temeljem ter ‘predmetom’ je prehodna, saj ni prestopna?

Nobene ni med eksistenco in bivanjem, le da je meja zunanja, ker biva ter eksistira?

Tudi notranja meja ni meja, saj ‘meja’ ne eksistira, ker ne biva, meje pa ni, saj je?

‘Meja’ je tam, kjer je meja, ta pa je ‘tam’, kjer je meja?

Zunanja meja je ‘meja’, ker ‘meja’ je, saj je ni?

Če stojim na mestu, ker potujem v neskončnost, je moja resnica kruh?

Živim samo od kruha?

Če verjamem v smrt, ki je življenje, preidem ‘mejo’ ?

Je vprašanje po smrti druga stran vprašanja po življenju?

Nisem plankar (ta je smrt postavil na stran), saj vprašanje po življenju ni druga stran vprašanja po smrti?

Plankar prestopi mejo, ker se vpraša po temelju, ki je ‘predmet’ ?

Nimam drsečega apriorija, saj se vprašam na obe strani?

Temelj je ‘Predmet’, ‘Predmet’ pa Temelj?

Na eni strani ‘meje’ je ‘Predmet’, na drugi pa Temelj?

‘Meja’ ni meja, ker ‘meje’ ni, saj je ‘meja’ ?

‘Predmet’ je zadnji člen?

Na robu »»ne vidim«« Temelja, ker je ‘tam’ zadnji člen?

Je ‘meja’ med bregom in robom?

»»Vidim«« na bregu ‘Predmet’, na robu pa Temelj (ter vice versa)?

Med robom in bregom je meja?

Zadnji člen ni ‘predmet’, ampak ‘Predmet’, saj »»ne vidim«« Temelja, ne pa temelja?

Tega ne vem, ker tako verjamem?

Plankar tega ne verjame, saj bo umrl jutri?

Nikoli ne bo umrl?

Ne verjamem v absurd, ker sem prešel mejo (ki ni prestopna, saj je prehodna)?

Aktualno sem se vprašal po popolnosti, ki je celovita, ker sem se vprašal po celovitosti, ki je cela?

Verjamem v paradoks, saj ne živim le od kruha?

‘Mejo’ sem prestopil potencialno, ker sem aktualno prešel mejo?

Če mi vzamejo kruh?

V žepu nimam »…ničesar…« ?

                                                                         Z ljubeznijo Damjan Ograjenšek, filozof.