Realno ni dejansko?

Ko ciproš zacveti,

so naše frate rdeče:

tako iz rane speče

kdaj se pokaže kri.

Kjer rastel, zelenel

je gozd dreves košatih

in ptic v njem – nad krilatih –

je zbor brezskrben pel;

kjer bučal je vihar

skoz veje in vrhove

in poln moči njegove

bil svet je, vsaka stvar – :

tam frata zdaj leži;

le ciproš cvete rdeče:

kakor iz rane speče

pokaže kdaj se kri.

                                            Janko Glazer

Danes sta za zdravo pamet pojma ‘objektivna dejanskost’ in ‘objektivna realnost’ zamenljiva?

Pri Descartesu (ta je Kartezij, ki ni Kartezij, pač pa Descartes) ne gre za pleonazem?

Je Kartezij zamenljiv z Descartesom, Descartes pa s Kartezijem?

Nista ista, ne enaka?

Sta ista, ker Descartes ni enak?

Enaka sta?

Ne Kartezij, ki ni isti?

Ne gre za pleonazem, saj sta zamenljiva?

Descartes je Karteziju enak?

Ta je isti kot Descartes?

Kartezija zamenjam z Descartesom?

Ker ni isti?

Je enak?

Tudi Descartes zamenjam, saj je isti?

Ni enak?

Kartezij je Descartes?

Descartes je Kartezij?

Isti Descartes?

Enak?

Kartezij je Kartezij?

Ker je Descartes?

Je Kartezij enak sebi?

Saj je isti?

Descartes je enak, ker je isti kot Kartezij?

Isti je s seboj, saj ni Kartezij?

Eksistira kot Kartezij, ki biva kot Descartes?

Rečem Kartezij?

Pravim Descartes?

Pravim, če ne rečem?

Eksistiram, ker bivam?

Bivam, saj eksistiram?

Če pravim?

Kaj je v spremenljivki?

Kar rečem?

Spremenljivka ni prazna?

Pravim?

Sem to povedal?

Kar sem rekel?

Ničesar ni v spremenljivki?

Povem torej, ker pravim?

To rečem?

Sem to povedal?

Je spremenljivka prazna?

V njej je Kartezij?

Ničesar?

Descartes?

Kdo je v spremenljivki, če ni v njej ničesar?

Descartes?

Da, Kartezij?

Je nekaj v spremenljivki, saj je prazna?

Ni v njej Descartesa?

Je pa Kartezij?

Ta je Descartes?

Descartes je Kartezij?

Sta enaka, ker nista ista?

Ista sta, saj nista enaka?

Descartes je isti, ker je enak?

Kartezij je enak, saj je isti kot Descartes?

Je isti, ker je enak?

Je Descartes, saj ni Kartezij, ter je Kartezij, ker ni Descartes?

Spremenljivka je prazna?

V njej je Kartezij?

Spremenljivka ni prazna?

V njej je Descartes?

Spremenljivka je prazna?

Kartezij je Descartes?

Descartes je Kartezij?

Spremenljivka ni prazna?

Če je v spremenljivki Descartes, je v njej Kartezij?

Je ta brez Descartesa?

Ne gre za pleonazem?

Nekaj je v spremenljivki, saj je prazna?

Kartezij?

Ne, Descartes?

Descartes?

Da, Kartezij?

Isti Descartes?

Enak?

Ta je Kartezij?

Descartes je enak, ker ni enak, marveč isti?

Je Kartezij?

Ta je Kartezij, saj je Descartes?

Ni isti, ker ni isti?

Ni enak?

V spremenljivki je Kartezij, saj je isti?

Ta je prazna, ker je enaka?

V njej je Kartezij, ki je enak?

Ni prazna?

V njej je Descartes?

Enak?

Je spremenljivka ista?

Saj je prazna?

Ni pa enaka?

V njej ni ničesar?

Razen Kartezija, ki je Descartes?

V prazni spremenljivki, če je enaka?

Isti Kartezij, ki je enak kot Descartes?

V prazni spremenljivki, če je ista?

Enak Kartezij, ki je isti?

Isti Descartes, če je enak?

Kartezij ni Descartes?

Descartes ni Kartezij?

Descartes je Kartezij, ker je isti?

Katezij je enak, saj je Descartes?

Isti kot Descartes?

Ki je enak kot Kartezij?

Zadnji je Descartes?

Če je isti in enak?

Isti kot Descartes?

Ker je Kartezij?

Enak kot Kartezij?

Saj je isti?

Kot Kartezij?

Kot Descartes?

Ker ni Descartes, ampak Kartezij?

Descartes je Descartes?

Saj je Kartezij?

V enaki spremenljivki?

Ne, v isti?

Ta je prazna?

Ne, enaka?

Ta ni prazna?

Ne?

Je ista?

Kdo je v prazni spremenljivki?

Če je enaka, samo Descartes?

Spremenljivka ni prazna, ker je ista?

V njej je Kartezij?

Spremenljivka je prazna, ko je ista, saj je enaka?

V njej ni Descartesa?

Tam je Kartezij, ki je Descartes?

Nekaj je v spremenljivki?

Isti Kartezij, ki je enak?

Descartes?

Ta je Descartes, ko je Kartezij?

Kartezij?

V enaki spremenljivki, ki je ista?

Če je isti kot Descartes, Descartes pa enak kot Kartezij?

Spremenljivka ni prazna?

Ni ista, ker je enaka, saj je ista?

Descartes eksistira, če biva kot Kartezij?

Zadnji je isti, ker je enak?

Saj je enak kot Descartes, ki je isti kot Kartezij?

Kartezij ni Kartezij, ker eksistira?

Je Descartes, ki biva kot Descartes?

Kartezij eksistira kot Kartezij, saj biva kot Descartes?

Descartes biva kot Kartezij, ker je enak, ni pa isti?

Tudi Kartezij?

Je isti, saj je enak?

Ker je Descartes?

Spremenljivke ni, saj eksistira?

V njej je Kartezij?

Descartes?

Da, Kartezij?

V spremenljivki, ki biva?

Če je ista, ker je enaka?

Če ni ista, ampak enaka ter enaka, saj ni enaka?

Je, ker biva?

Ni prazna, saj eksistira?

V njej je Descartes?

Nekaj je v njej?

Ker biva?

Kartezij?

Da, Descartes?

Isti Kartezij?

Ki je enak kot Descartes?

Če je Descartes Kartezij?

Ta je enak, saj je isti?

Če je Kartezij Descartes?

Ki je v enaki spremenljivki Kartezij?

Je v isti Descartes?

Katera spremenljivka je prazna?

Nobena?

V eni je Kartezij, v drugi Descartes?

V eni je Descartes, v drugi Kartezij?

Kdaj spremenljivka ni prazna?

V njej ni Descartesa, ampak Kartezij?

Ta ni Descartes?

Če je ista, ne pa enaka?

V njej je Kartezij?

Ki je isti, ker ni Descartes?

V njej je Descartes?

Ki je enak, saj ni isti?

Onstran eksistence, ki biva?

Na drugi strani bivanja, ki eksistira?

Onstran meje, ki je prestopna, ker ni prehodna?

Meje ni med eksistenco in bivanjem?

Je zunanja, saj biva ter eksistira?

Kaj je na drugi strani ‘meje’ ?

Ta je notranja, ker je med bivanjem in eksistenco, saj ne eksistira ne biva?

Če prestopim notranjo mejo, preidem zunanjo?

Meja »ni« ‘meja’, ‘meja’ »je« meja?

‘Meje’ med bivanjem ter eksistenco ni, ker je prestopna?

Meja nima zunanjega roba, ki je notranji?

Ima le breg?

Zunanji?

Da, rob?

Notranji?

Ne, breg?

‘Meje’ med robovoma in bregovoma ni, saj je prehodna?

Kaj je na njenih robovih ter bregovih, ker nima nobenih?

Temelj, ki je ‘Predmet’ ?

‘Predmet’, ki je Temelj?

‘Predmeta’ ni na drugem robu meje?

Ta nima roba, marveč breg?

Tam je Temelj?

Na drugem bregu meje, kjer je rob?

Če prestopim ‘mejo’, ki je ni, saj preidem mejo?

Meja eksistira?

Ima breg, ne pa roba, ki je breg?

Nima brega, temveč breg, ki ni rob?

Meja biva?

Nisem religiozen?

Ne verjamem v regressus ad infinitum ?

Absurd ni produktiven?

Verjamem v paradoks?

Kaj je na koncu, ki nima konca?

‘Predmet’ ?

Pridem do Temelja brez limite?

Je na začetku, ki nima konca?

‘Predmet’ »ni« Temelj?

Temelj je ‘Predmet’ ? 

                                                                                            Damjan Ograjenšek, filozof